Enotnost demokracije

Rekla sem, da ne bom pisala o lokalnih občinskih zadevah, ker se lahko komu zamerim tudi, če ga pohvalim. Mene ljudje navadno ne razumejo. Tistim, ki imajo moč, pa se ni dobro zameriti. Kljub temu moram deliti to razmišljanje:

Vesela sem, da živim v tako lepi občini v najlepšem delu Slovenije. Tik pred volitvami je bilo prav neprijetno spremljati dogajanja na sejah občinskega sveta, ko so se svetniki prerekali in prepirali, kdo je za kaj zaslužen in ali se bo gradil premium zdravstveni center ali ne. Zdaj pa je občinski svet enoten. Ni pomembno iz katere stranke je kdo, pomembno je, da smo ga izvolili občani, da je zaupanja vreden. Saj je tudi dalj časa občan kot pa član stranke ali pa kolega na listi. Pomembno je, da želi delati za dobrobit kraja in je spoštovan član skupnosti. Pričakujem, da bodo strokovne službe pripravile dober razvojni program, ki bo zajemal vse predvolilne programe vseh strank in list in potem še en dober letni program dela, pa bo vse steklo kot po maslu.

Spomnim se socialističnih časov. Bila sem delegatka mladinske organizacije v družbeno političnem zboru občinske skupščine. Tudi takrat smo dobili sejnino – občinska tajnica nam je na seji razdelila kovance. S sejnino sem si lahko kupila v gostilni skodelico kave- točno toliko je bilo: ena seja, ena kava. Občinski svet je takrat imel blizu sto delegatov /petkrat toliko kot zdaj/ in je imel tri zbore: zbor združenega dela, zbor krajevnih skupnosti in družbenopolitični zbor. Vse krajevne skupnosti in vsa podjetja so imela svoje predstavnike. O zadevah smo razpravljali, ni šlo samo za dviganje rok. Res pa ni bilo opozicije, kot jo lahko vidimo sedaj v demokraciji.

Ko spremljam dogajanje v politiki, se mi opozicija zdi kot trmasti otroci – morajo nasprotovati samo zato, ker nekaj ni njihova ideja, pač pa so se domislili v nasprotni stranki. Zato je še toliko bolj pohvalno in upanje vzbujajoče dejstvo, da so po volitvah 2018 v naši občini vsi izvoljeni občinski svetniki samo občinski svetniki. To vzbuja pričakovanja, da ne bodo nasprotovali modrim odločitvam samo zato, ker je odločitev na predlog levice ali samo zato, ker je na predlog desnice. Lahko pričakujemo, da bodo odločitve res modre brez igric daj-dam, danes jaz tebi, jutri ti meni, pač pa, da bodo naši izvoljeni odločali v dobro vseh nas.

Dobro je, da so svetniki naši občani in bo večina njihovih odločitev zadevala tudi njihove družine. Upam, da bodo občinski svetniki z dovolj kritičnim očesom in preudarno pretehtali predloge strokovnih služb. Enoten občinski svet je lahko nekaj zelo dobrega, hkrati pa bodo morali biti res modri, da se jim ne bo “zgodila civilna družba”.

Dodaj odgovor