Motnja avtističnega spektra – ja, to pa poznam

Ko ljudem povem. da ima otrok Aspergerjev sindrom ali motnjo avtističnrga spektra, se pogosto odzovejo tako “Ja, to pa poznam, sosedov fant ima to”. Ali res poznajo? Zakaj rečejo “motnja avtističnega spektra” MAS ali “spektroavtistična motnja” SAM, zakaj ne kar avtizem.

Pogledala sem v Wikipedijo, kaj pravi o spektru.”Spékter (angleško spectrum) v večini primerov pomeni porazdelitev med raznolikimi možnostmi med obema skrajnostma.” Pa poglejmo še, kaj pomeni sindrom.  “V medicini je skupek patogenetsko povezanih simptomov in znakov, ki se pojavljajo pri določeni bolezni.” Dalo bi se še razpravljati, ali je Aspergerjev sindrom bolezen, motnja ali stanje ali preprosto značilnosti novodobnih otrok, kot lahko razumemo zagovornike teorije indigo otrok. Wikipedija pravi tako: “Aspergerjev sindrom (AS) ali aspergerjeva motnja je motnja avtističnega spektra, za katero so značilne hude težave v socialnih interakcijah ter omejeno in ponavljajoče se vedenje in zanimanje. Od drugih motenj avtističnega spektra se razlikuje po razmeroma dobrem  jezikovnem in spoznavnem razvoju. Čeprav za diagnozo nista nujna, sta pogosto prisotna tudi telesna nerodnost in nenavadna uporaba jezika.”

Kaj vse se dogaja na tem spektru?

 • govor je monoton
 • malo govorijo
 • govorijo v ustaljenih frazah
 • se ne pogovarjajo dvosmerno, pač pa pripovedujejo
 • ne razumejo sarkazma in metafor, povedano razumejo dobesedno
 • na prošnje drugih, da bi kaj storili, se navadno odzovejo negativno
 • se ne zavedajo osebnega prostora drugih in se preveč približajo
 • imajo velik osebni prostor in ne prenesejo, da se jim ljudje približajo
 • se malo zanimajo za interakcijo z drugimi ljudmi, vključno z vrstniki, ali pa imajo nekaj tesnih prijateljev
 • ne marajo pozdravljati
 • ne morejo prilagajati tona in vsebine  govora v različnih družbenih okoliščinah
 • ne uživajo v situacijah in dejavnostih, v katerih uživa večina otrok iste starosti
 • pri komunikaciji redko uporabljajo geste ali izraze obraza
 • izogibajo se stiku z očmi
 • ponavljajoča se gibanja, kot so  zibanje naprej in nazaj, ali zvijanje prstov
 • igranje na ponavljajoč in nezmeren način, pogosto raje igranje s predmeti in ne ljudmi
 • imajo zelo specifičnega zanimanja za določen predmet ali dejavnost
 • raje imeti znano rutino in zelo jih vznemiri, če pride do sprememb običajne rutine
 • imajo izrazito naklonjenost ali zavračanje določene hrane glede na teksturo ali barvo
 • imajo nenavadne senzorične interese, na primer ovohavajo predmete ali ljudi
 • radi strmijo v luč ali vrteče se predmete
 • ne izražajo čustev

Tem značilnostim in posebnostim se pogosto pridružijo psihične motnje kot so: učne težave, hiperaktivnost, motnje pozornosti, dispraksija, anksioznost, bipolarna motnja, depresija, epilepsija, obsesivno kompulzivna motnja, Tourettov sindrom, senzorne motnje in motnje spanja.

Torej, če poznamo enega otroka z motnjo avtističnega spektra, poznamo le njega. Drugi otrok ima lahko povsem drugi nabor simptomov. Dejansko so starši tisti, ki otroka najbolj poznajo, vendar marsikdaj določenega simptoma niti ne prepoznajo kot dela motnje. Na primer ocenjujejo, da je otrok izbirčen pri hrani in se krivijo, ker niso vztrajni pri vzgoji. Ne pomislijo, da je otrok preobčutljiv za okuse.

Vsak človek je svet zase, človek z motnjo avtističnega spektra pa še toliko bolj povsem tuj svet.

Viri:

https://www.autismspeaks.org/what-are-symptoms-autism

https://www.nhs.uk/conditions/autism/symptoms/

Foto: Pixabay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj odgovor