Nepotrebne odločbe?

Najboljši nagovor učencem

Avtist in nogomet

Živahnost in neodgovorni starši

Barve doma in v šoli

Posebnost ali motnja

Zdravnik ga pozna najbolje

Pomoč ali moč

S šibo ga je gnala v šolo

Z leti se le malo spremeni