Koliko nasilja je v družinah

Ali poznate družinsko nasilje? Vsak malo pomisli in reče: “Poznam iz časopisov. Ja, pa ono tretjo sosedo mož tepe. Pa enega sodelavca je žena ustrahovala”. Družinskega nasilja je veliko več. Tako vsakdanje je, da o takšnem ravnanju sploh ne razmišljamo kot nasilju. V družini so odnosi zapleteni, ker gre za čustva. Takšno nasilje, kot je v primeru mariborske sodnice, ki naj bi jo partner skoraj do smrti pobil, je ekstremno. Veliko pa je drobnega, vsakdanjega, ki neprepoznano pelje v nezadovoljstvo z življenjem in v nadaljevanju v hujše bolezni. Lahko pa se stopnjuje vse do družinske tragedije.

ZAKON O PREPREČEVANJU NASILJA V DRUŽINI (ZPND), Uradni list RS, št. 16/0868/16 in 54/17 – ZSV-H) , člen 3: Nasilje v družini (v nadaljnjem besedilu: nasilje) je prepovedano.

Poglejmo, kako zakon določa, kaj je družinsko nasilje. vsi citati so čl.3 zgoraj navedenega zakona

“Nasilje je vsaka uporaba fizičnega, spolnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja enega družinskega člana (v nadaljnjem besedilu: povzročitelj nasilja) proti drugemu družinskemu članu (v nadaljnjem besedilu: žrtev) oziroma zanemarjanje ali zalezovanje žrtve ne glede na starost, spol ali katerokoli drugo osebno okoliščino žrtve ali povzročitelja nasilja, in telesno kaznovanje otrok.”

Nadalje vsako vrsta nasilja posebej definira. Morda je še najlažje prepoznati fizično nasilje. V primeru, ko mož ne doviti ni bistveno. Dejstvo je, da je nasilje, če zakonec ali partner ne sme na delo. Prav tako je nasilje, če mož zahteva, da mora žena imeti dolge lase, ona pa bi raje imela kratke, ali pa če žena zahteva, da se mož brije, on bi pa raje imel brado. Če se imata partnerja iskreno rada, bosta pri takšnih in podobnih vprašanjih našla kompromis in rešitev brez nasilja. Nevarnost je, da šibkejši popusti in trpi.

Fizično nasilje je vsaka uporaba fizične sile ali grožnja z uporabo fizične sile, ki žrtev prisili, da kaj stori ali opusti ali da kaj trpi ali ji omejuje gibanje oziroma komuniciranje in ji povzroči bolečino, strah ali ponižanje, ne glede na to, ali so nastale telesne poškodbe.

Pod besedami spolno nasilje si navadno predstavljamo posilstvo, vendar je širše.

Spolno nasilje so ravnanja s spolno vsebino, v katera žrtev ne privoli, je vanje prisiljena ali zaradi svoje stopnje razvoja ne razume njihovega pomena, grožnje z uporabo spolnega nasilja, ter javna objava spolnih vsebin o žrtvi.

Zakon zajema tudi spolne zlorabe, ki se pojavljajo v zadnjih letih z uporabo družabnih omrežij na internetu – nasilje je tudi javna objava spolnih vsebin.

Psihično nasilje izvaja nasilnež neposredno v času skupnega življenja ali pa po prenehanju zveze s SMS sporočili in e-maili

Psihično nasilje so ravnanja in razširjanje informacij, s katerimi povzročitelj nasilja pri žrtvi pov življzroči strah, ponižanje, občutek manjvrednosti, ogroženosti in druge duševne stiske, tudi če so storjena z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije.

Ekonomsko nasilje je morda najmanj prepoznano. Poznam primer, ko so žena in njeni sorodniki skrbeli za družino, mož pa je imel svojo plačo za sebe in je sam hodil na eksotična potovanja.

Ekonomsko nasilje je neupravičeno nadzorovanje ali omejevanje žrtve pri razpolaganju z dohodki oziroma upravljanju s premoženjem, s katerim žrtev samostojno razpolaga oziroma upravlja ali neupravičeno omejevanje razpolaganja oziroma upravljanja s skupnim premoženjem družinskih članov, neupravičeno neizpolnjevanje finančnih oziroma premoženjskih obveznosti do družinskega člana ali neupravičeno prelaganje finančnih oziroma premoženjskih obveznosti na družinskega člana.

Tudi zanemarjanje je vrsta nasilja. Zanemarjanje otrok še kar hitro prepoznamo. Zanemarjanje ostarelih družinskih članov pa pogosto ostane prikrito.

Zanemarjanje je oblika nasilja, kadar povzročitelj nasilja opušča dolžno skrb za žrtev, ki jo potrebuje zaradi bolezni, invalidnosti, starosti, razvojnih ali drugih osebnih okoliščin.

Partnerji, ki se ne morejo sprijazniti z razpadom družinske skupnosti ali partnerske zveze, radi zalezujejo, kar je tudi vrsta nasilja.

Zalezovanje je naklepno ponavljajoče se neželeno vzpostavljanje stika, zasledovanje, fizično vsiljevanje, opazovanje, zadrževanje na krajih, kjer se žrtev giba ali druga oblika neželenega vdora v življenje žrtve.

Novela zakona dodaja 3a člen o prepovedi telesnega kaznovanja otrok, zajema tudi psihično in spolno nasilje ter zanemarjanje kot vzgojno metodo

(1) Telesno kaznovanje otrok je prepovedano.(2) Telesno kaznovanje otrok je vsako fizično, kruto ali ponižujoče kaznovanje otrok oziroma vsako dejanje, namenjeno kaznovanju otrok, ki ima elemente fizičnega, psihičnega ali spolnega nasilja ali zanemarjanja kot vzgojne metode.

Foto: Pixabay


Dodaj odgovor