Nove ugotovitve o zgodnjem učenju avtistov

Ameriški raziskovalci so izvedli študijo, s katero so raziskovali, kaj zanima mlade avtistične otroke. Proučevali so, kako otroci raziskujejo objekte in vpliv njihovega ponavljajočega vedenja na igro in raziskovanje predmetov. Obnašanje, opisano kot omejeno in ponavljajoče pri avtizmu, se manifestira na različne načine, od motoričnih pojavov do intenzivnih interesov. Različne zgodnje obravnave so namenjene omejevanju ponavljajočega se vedenja, saj se predpostavlja, da ponavljajoče vedenje omejuje raziskovalne in učne piložnosti.

V raziskovalni študiji so razvili novo situacijo, ki spodbuja igro, vključno z objekti, ki bi lahko zanimali otroke z avtizmom, nato pa raziskali ponavljajoče se vedenje in raziskovanje objektov pri 49 avtističnih in 43 nevrotipskih otrocih primerljive starosti otrocih (20–69 mesecev). Avtistični otroci so pokazali znatno povečano splošno pogostost in trajanje ponavljajočega se vedenja ter povečano specifično ponavljajoče se vedenje, pri katerih so roke, gibanje rok in tesen pogled na predmete pogostejši, daljši in / ali opazovani v večjem deležu v primerjavi s tipičnimi otroki. Vendar pa se skupini nista bistveno razlikovali po pogostosti in trajanju celotnih raziskovanj objektov, v številu raziskanih predmetov ali pri raziskovanju določenih objektov. S študijo so ugotovili več raziskovanja predmetov, povezanih z opismenjevanjem pri avtistični skupini v primerjavi z običajnimi otroki. Korelacije med ponavljajočim se obnašanjem pri raziskovanju objektov (njihova pogostost in trajanje) je bila pozitivna, ne negativna, kot so pričakovali. Ugotovili so, da nove situacije, ki vključujejo potencialne avtistične interese, kažejo, da ponavljajoče vedenje ne ovira raziskovanja in možnosti za učenje pri avtistih. Raziskovanje določenih objektov, ki so vključevali vse vrste interakcij s predmeti, se med skupinami po pogostosti in trajanju oziroma deležu otrok ni bistveno razlikovalo. Otroci z avtizmom niso potrebovali strukture, da bi raziskovali predmete v svojem okolju: to so storili spontano v prosti in pol-svobodni igri. Njihovo raziskovanje kompleksnega materiala ni bilo omejeno niti v okolju, ki je zagotavljalo veliko preprostih ali »senzoričnih« predmetov.

Ta študija odpira nov pogled na zgodnjo obravnavo in napotuje na nadaljnje raziskovanje.

Foto: Pixabay

Dodaj odgovor