Novosti pri dodatku za nego otroka

Konec marca 2018 je pričel veljati  v Uradnem listu RS objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo.  Posodobljen je seznam motenj in bolezenskih stanj, ki so pogoj za upravičenost do dodatka za nego in do delnega nadomestila za izgubljeni dohodek Seznam je priloga k Pravilniku  Ur. l. RS št 3/2019.

Za starše otrok z Aspergerjevim sindromom je to dobra novost, saj dosedanji seznam, ki je avtizem poznal kot motnjo, ki zahteva posebno nego, motnje avtističnega spektra poimenovane Aspergerjev sindom, ni vključeval.

Novost je tudi ta, da so otroci, ki imajo hkrati vsaj tri motnje ali diagnosticirane bolezni, ki vsaka po sebi daje pravico dodatka za nego otroka v nižjem znesku, upravičeni do dodatka za nego otroka v višjem znesku.

Pravico do dodatka za nego starši uveljavljajo pri pristojnem centru za socialno delo tako kot že do sedaj.

Glede postopkov pri CSD berem, da nekateri CSD vloge sploh nočejo sprejeti. Po upravnem postopku mora vsak urad sprejeti vsako vlogo. Če vloge ne sprejmejo, jo jim pošljite po pošti. Strokovni delavec CSD ni pristojen za presojanje, ali so na izvidih napisane ustrezne diagnoze, ki so pogoj za neko pravico. CSD mora izvide poslati na pristojno zdravniško komisijo. Naš CSD je vse pošiljal na Pediatrično kliniko pri UKC Ljubljana.  Kopijo mnenja te zdravniške komisije smo našim strankam poslali  skupaj z odločbo. Če z delom CSD niste zadovoljni, lahko za informacije pokličete na ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter enake možnosti .

Dodaj odgovor