Pomen poimenovanja motnje

Ali so se otroci z motnjami avtističnega spektra pojavili šele leta 2014, ko so to diagnozo vnesli v pravilnik o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami? Zdravstvo je najbrž zapisalo to diagnozo kakšno leto prej, na področju socialnega varstva in družinskih prejemkov pa šele od marca 2018 diagnoza Aspergerjev sindrom – motnja avtističnega spektra omogoča, da starši dobijo dodatek za nego. Prvič sem videla izvid s to diagnozo leta 2012, vendar pa takrat   Aspergerjev sindrom staršem in otroku ni prinesel nobenih pravic. Pred tem so ti otroci bili malo čudni, posebni, ali pa so imeli kakšno drugo diagnozo. Kot vemo je Asperger motnje avtističnega spektra opisal leta 1944.

Avtisti in drugi otroci s posebnimi potrebami

Po podatkih ministrstva pristojnega za šolstvo  je letos  vključenih v osnovno šolo  12.054 otrok s posebnimi potrebami in so upravičeni do prilagojenega izvajanja pouka in dodatne strokovne pomoči. Gluhih in naglušnih je 171,  učencev z govorno jezikovnimi motnjami  je 1.138, učencev s čustvenimi in vedenjskimi motnjami je 326, dolgotrajno bolni  1.264, učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja je 5.084,  učencev z avtističnimi motnjami  189,  učencev z več motnjami  3.608.

Avtisti v ZDA

Po podatkih CDC je v ZDA skoraj 2% ali 1 od 59 otrok z avtistično motnjo. Stopnje avtizma so se razlikovale po državah, pri čemer je New Jersey dosegel najvišjo stopnjo 2,9%. Domnevajo, da zaradi boljše diagnostike in dostopa do informacij.  Raziskava, ki temelji na anketiranju staršev pa kaže, da je 1 avtist na 40 otrok.

Pomen pravilnega poimenovanja in diagnoze

Domnevam, da je podobno tudi pri nas. Zelo verjetno se mi zdi, da so otroci z avtistično motnjo razvrščeni glede na prevladujočo potezo oz primanjkljaj in so zajeti v drugih skupinah, ki sem jih zgoraj navedla. Diagnoza ali pravilno poimenovanje za sam učni proces se meni ne zdi bistvena, saj vsak učenec s posebnimi potrebami dobi individualni program, kjer so upoštevane njegove posebne potrebe – tako naj bi vsaj bilo. Zelo pomembno pa je poimenovanje, ko želi uveljavljati socialnovarstvene pravice, ki so vezane na diagnozo. Različne pravice so vezane na različne diagnoze

Foto: Pixabay

Dodaj odgovor