Socialni zavod ali zapor

Poslušam po radiu oddajo o nasilju nad starejšimi. Neka poslušalka je zanimivo razmišljala. Vprašala je, zakaj morajo za ostarele starše otroci doplačevati oskrbo v socialnem zavodu, zaporniki pa imajo vso oskrbo brezplačno oz. jim vse pokrije država.

Tu je potrebno najprej pogledati, v čem je razlika namestitve. V dom za stare gremo prostovoljno, ker potrebujemo pomoč drugih, pomoč, katero naj bi nam zagotavljali odrasli otroci, ali pa bi si plačali gospodinjski servis, čistilko… Kdo pa gre v zapor? Tisti, ki je nevaren družbi, ki je nevaren ljudem, s katerimi sobiva. Nekateri v zaporu delajo, nekateri ne.  Poglefmo si pobliže, kako bi bilo, če bi za bivanje v zaporu veljal enak princip plačila oskrbnega dne, kot je v socialnem zavodu. Vzemimo primer, da je mož, alkoholik, z resnimi okvarami zdravja, brezposeln,, ki je nasilen do žene dobil zaporno kazen. Za delo ni sposoben in zato v zaporu ne dela, žena bi bila dolžna plačevati oskrbo moža v zaporu. Mislim, da je jasno, da se to ne bi izšlo, sploh če izhajamo iz predpostavke, da ne gre za kazen, ki je sama sebi namen, pač pa se druge ljudi zaščiti pred hudodelcem. Seveda so tu še drugi učinki kazni kot na primer prevzgoja in preventiva pred ponovitvijo. Mislim pa, da bi bilo prav, če v skladu s svojimi dohodki sami nosijo tudi stroške bivanja.

Pred leti, v prejđnjem družbenem sistemu je bilo brezdomcev in klatežev malo in zato tudi ni bilo javnih kuhinj ter zavetišč za brezdomce, Marsikateri brezdomec je na jesen kje kaj ukradel, da je lahko zimo prebil v zaporu saj je laže prišel v zapor kot socialni zavod.  Tako so govorili, koliko je bilo res takih primeron, ne vem.

Nekaj drugega pa je oskrba v splošnih socialnih zavodih, kamor se starejši ljudje preselijo prostovoljno.  Seveda sami pokrivajo stroške bivanja. Če nimajo dovolj lastnih dohodkov, so dolžni prispevati zavezanci – zakonec in otroci.

Lahko zaključimo, da je bivanje v zaporu povsem druga kategorija kot bivanje v socialnem zavodu in se ti dve oskrbi ne moreta primerjati.

 

 

 

 

 

Foto; Pixabay

Dodaj odgovor