Število avtistov narašča

Porast primerov avtizma v ZDA

Ameriška služba za nadzor bolezni in preventivo – CDC Centers for Disease Control and Prevention  je v novem poroćilu objavila, da je število diagnosticiranih primerov avtizma v porastu.

Leta 2000 je bil en otrok z avtizmom na 150 otrok. V letu 2016  je 1 na 67 in v zadnjem poročilu je 1 otrok z avtizmom na 59 otrok. Poročali so, da se pojavlja v vseh rasnih, etničnih in socialno-ekonomskih skupinah.

Stopnje avtizma so se razlikovale po državah, pri čemer je New Jersey dosegel najvišjo stopnjo 2,9%. Domnevajo, da zaradi boljše diagnostike in dostopa do informacij.  Druge države verjetno podcenjujejo razširjenost avtizma.

Najnovejša  v reviji Pediatrics objavljena ameriška študija, ki temelji na anketiranju staršev, ugotavlja celo še večjo razširjenost motenj avtističnega spektra in sicer je 1 avtist na 40 otrok v starosti 3 do 17 let.

Učenci z avtističnimi motnjami v Sloveniji

Pri nas je znan podatek o številu učencev s posebnimi potrebami v osnovnih šolah s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo

V šolskem letu 2015/16 je bilo učencev z avtističnimi motnjami 105  ali 1,0% od vseh otrok  s posebnimi potrebami.   Vseh očencev pa je bilo 170.683. Naslednje šolsko leto je bilo otrok z avtistično motnjo 126, kar predstavlja ​1,3% vseh s posebnimi potrebami. V lanskem šolskem letu je število naraslo na 168 učencev z avtističnimi mitnjami in predstavlja 1,5%  otrok s posebnimi potrebami. V tem šolskem letu je vseh učencev 183.892, z avtističnimi motnjami jih je 189, kar predstavlja 1,6% otrok s posebnimi potrebami ali 0,1% vse osnovnošolske populacije.

Vidimo, da se  tudi pri nas število otrok z avtističnimi motnjami povečuje, vendar je odstotek pojavnosti motenj bistveno nižji kot v ZDA. Domnevam, da gre za slabše prepoznavanje, oziroma se mi postavlja vprašanje, kdaj je avtizem motnja, kdaj pa zgolj posebnosti vedenja. Otrok ima lahko razne posebnosti kot so preobčutljivost za zvok, preveč izostren okus. Pri deklicah se še posebej lahko spregledajo avtistični znaki, ki se pripišejo plahosti. Dokler to ne vpliva bistveno na učni uspeh, se ne diagnosticira.

 

 

Foto: Pixabay

Dodaj odgovor