Orehova šola – Wahlnuss-Schule – Bildung mit Herz und Hirn

Tako kot se pri nas srečujemo z upadanjem števila otrok in zapiranjem manjših podružničnih šol, se tudi čez mejo na avstrijskem Koroškem. V Kleine Zeitung sem prebrala članek o osnovni šoli v Edlingu – Kazaze, Sinča vas.

Po njihovih predpisih se šola z manj kot 30 učenci zapre. Šola v Edlingu pa ima samo 12 otrok. Ne bodo je zaprli in v stavbi naredili stanovanja, pač pa je šolska oblast izdala dovoljenje za delo privatne šole. Velikovška družba „Inamea – Bildung mit Herz und Hirn“  bo odprla vrata predšolskim in osnovnošolskim otrokom v Orehovi šoli – Wahlnuss-Schule – Bildung mit Herz und Hirn. Pogledala sem spletno stran obstoječe državne ljudske šole in stran šole, ki se na novo odpira.

Razlika je očitna. Verjetno ne bo več težav s premalo učenci. Pedagoško osebje je predstavljeno s podatki o izobrazbi in izkušnjah, z najljubšim citatom in nekaj mislimi o pedagoškem delu. Všeč mi je naslednje: “Otroci ne potrebujejo učitelja za njihov razvoj, potrebujejo spremljevalca, ki jih bo dobrohotno in hvaležno obravnaval. Nekdo, ki prevzame njihove interese in jih integrira v vsakodnevno odkrivanje in učenje.”      

Pri vsakem učitelju in vzgojitelju je navedeno tudi, koliko  stare otroke ima sam. Všeč mi je, da so predstavljeni tudi tako in ne skrivajo “osebnih podatkov”. Starši se bodo vključevali v delo šole. Zanimivo pa mi je tudi, da imajo predviden osem tedenski poskusni rok – obdobje, ko oboji tako starši z otrokom kot šola preverijo, ali je šola prava za določenega otroka.

Morda je ta projekt korak k bolj prijazni šoli, ki je usklajena s potrebami današnjega časa. Mimogrede naj omenim še to, da mi je všeč ime Orehova šola, ne po herojih ali zaslužnih kulturnikih. Ob vsej akademski naravnanosti osnovne šole, kaj hitro pozabimo, kaj je bistveno za preživetje in to ime nakazuje povezanost z naravo, čeprav ne vem, ali gre za naravne orehe ali tiste v prispodobi (Wahl – izbira).

Foto: Pixabay

Dodaj odgovor